Mai jos gasiti o lista de intrebari frecvente ce ne-au fost adresate de-a lungul timpului. Pentru a citi raspunsul corespunzator intrebarii faceti click pe semnul + sau pe titlul intrebarii. Daca nu gasiti intrebarea dumneavoastra listata aici va rugam sa ne contactati.

Fondurile deschise tranzactionabile sau Exchange Traded Funds (ETF) sunt instrumente foarte utile pentru indeplinirea obiectivelor tale investitionale. Datorita transparentei si costurilor scazute, ETF-urile sunt din ce in ce mai folosite in intreaga lume pentru alcatuirea portofoliilor de economisire pe termen lung. Portofoliul de active este, in cele mai multe cazuri, administrat pasiv (de unde si costurile de administrare scazute) si replica structura unui indice sau a unui sector
Participantul Autorizat este intermediarul definit la art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004, avand un capital initial reprezentand echivalentul in lei a cel putin 730.000 euro, implicat in procesul de emisiune si rascumparare de titluri de participare, care cumpara sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau de catre SAI. Participantul autorizat poate fi aceeasi persoana cu formatorul de piata.
Nu. Doar intermediarii definiti la art. 2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004 avand un capital initial reprezentand echivalentul in lei a cel putin 730.000 euro pot indeplini rolul de participant autorizat.
Volatilitatea diferentei dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzactionabil si rentabilitatea indicelui de referinta replicat de acel O.P.C.V.M.
Diferenta dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzactionabil calculat pe baza preturilor de piata si randamentul indicelui de referinta replicat de acesta, calculate pentru aceeasi perioada.
Suma modulelor diferentelor dintre ponderile fiecarei actiuni din componenta indicelui de referinta replicat si ponderile respectivelor actiuni in portofoliul O.P.C.V.M. tranzactionabil.
Nu. Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile de ETF direct pe piata secundara. Lotul minim este o unitate.
Da. Investitorii individuali pot tranzactiona unitatile de ETF direct pe piata secundara. Lotul minim este o unitate. 
Portofoliul ETF BET TRADEVILLE va fi alcatuit doar din actiuni care intra in componenta indicelui BET si, in proportie de maxim 15%, din depozite bancare in lei si in valuta.
Fondurile administrate de SAI VANGUARD Asset Management S.A. se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romane si straine, care nu dispun de suficient timp pentru administrarea investitiilor si care sunt in cautarea unor alternative la depozitele bancare. Fondurile de investitii se adreseaza persoanelor care vor sa isi intocmeasca un plan de investitii pe termen mediu-lung (cel putin 3-5 ani) si care au ca scop indeplinirea unui obiectiv financiar.
1. Administrare profesionista a activelor; 2. Costuri de administrare reduse; 3. Transparenta in administrarea activelor; 4. Lichiditate ridicata.
Impozitul aplicat pentru castigurile rezultate din fondurile de investitii este 16% din castig, indiferent de perioada de detinere sau de anul achizitiei.  De la data de 1 ianuarie 2013, Conform Ordonantei de Urgenta nr. 24 din anul 2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal sunt aplicabile urmatoarele prevederi:  Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv.  Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat depusa la organul fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.  Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% .  Pentru castigurile/pierderile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat  Pentru castigurile/pierderile realizate pana la data de 1 ianuarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.
Suma minima investita este contravaloarea unei unitati de fond la momentul subscrierii.
Prospectul de emisiune ofera informatii despre societatea de administrare, politica de investitii, comisioane percepute, depozitarul, procedura de emitere si de rascumparare a unitatilor de fond.
Un prim criteriu de selectie il reprezinta orizontul investitional. Pentru cei care intentioneaza sa investeasca pe termen lung (3-5 ani) si au o toleranta ridicata la risc, fondurile de actiuni (precum ETF BET Tradeville) sau fondurile care investesc intr-o gama variata de instrumente financiare (precum Global Investing Fund) reprezinta doua variante potrivite.
Valoarea activului net (VAN) se calculeaza zilnic, prin scaderea cheltuielilor fondului din valoarea toatala a activului. VUAN-ul sau valoarea unitara a activului net se calculeaza impartind VAN-ul la numarul de unitati de fond emise. Activul net fluctueaza zilnic in functie de variatia instrumentelor din portofoliu.
Fondurile mutuale nu sunt garantate de catre Fondul de Compensare a Investitorilor nici in Romania, nici in alte tari. Administratorul fondului este considerat investitor experimentat care poate sa ia decizii profesioniste de investitie in conditiile unei piete volatile.
BRD – Groupe Societe Generale este depozitarul celor doua fonduri.
In procesul de selectie, investitorul trebuie sa tina cont de mai multi factori care ar putea influenta buna gestionare a activelor din portofoliu: experienta societatii de administrare, politica de investitii adoptata de catre administrator, transparenta in relatia cu clientii.