Arhivă notificari cf. art.19 din Regulamentul UE nr. 596/2014